เสริมคางให้สวย ด้วยซิลิโคน

เสริมคาง

การทำศัลยกรรมใบหน้าด้วยการเสริมคาง จัดว่าเป็นการศัลยกรรมยอดฮิต ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้การทำศัลยกรรมจมูกเลย เพราะความสวยความงามของใบหน้าเป็นที่ผู้หญิงทุกคนให้ความสนใจ การมีรูปหน้าที่สวยงาม ย่อมเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้หญิงได้ไม่น้อย การเสริมคางนั้นช่วยเพิ่มความดูดีให้กับใบหน้าได้หลายอย่าง ทำให้ใบหน้าเรียวยาว เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ใบหน้าดูสวยมีมิติ การศัลยกรรมคาง จึงช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่มีใบหน้าสั้น ใบหน้าไม่ได้รูป

การศัลยกรรมเสริมคางด้วยแท่งซิลิโคน

การเสริมคางด้วยการใช้ซิลิโคนเป็นวิธีการศัลยกรรมที่ทุกคนรู้จักดี โดยใช้ซิลิโคนเสริม เพื่อให้เข้ากับโครงหน้า แท่งซิลิโคนที่ใช้ในการเสริมยังแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

  1. ซิลิโคนแท่งเสริมคางแบบสำเร็จรูป เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหารูปร่างคางไม่มาก เช่น คนที่มีปัญหาคางเล็ก แต่คางมีรูปร่างที่ดีอยู่แล้ว โดยแพทย์จะทำการเตรียมซิลิโคนที่มีขนาดเหมาะกับรูปหน้าไว้แล้ว ทำให้ผู้ที่เข้ามารับการเสริมคางไม่ต้องเสียเวลานาน
  2. ซิลิโคนแท่งแบบเหลาออกแบบใหม่ เพื่อจะให้ให้ทรงกับรูปร่างของคางมากที่สุด เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหามาก เช่น คางสั้นระดับกลาง คางเบี้ยวระดับเล็กน้อย รวมถึงคางที่มีรูปทรงไม่ได้สัดส่วน โดยแพทย์จะวัดรูปร่างของคาง แล้วกำหนดรูปร่างของคาง แล้วจึงเหลาแท่งซิลิโคนให้เข้ากับรูปร่างทรงใบหน้า

ก่อนการทำศัลยกรรมเสริมคางด้วยซิลิโคน

  • ก่อนทำการศัลยกรรมแพทย์จะทำการตรวจร่างกายของคนไข้อย่างละเอียด ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อรวมถึงการแพ้ยาหรืออาหาร อย่างไรก็ตามควรทำการปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อวิเคราะห์อาการเบื้องต้น
  • ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกราม โรคในช่องปาก มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน หลังจากการทำศัลยกรรมเสริมคางแล้ว อาจก่อให้เกิดอันตราย ทำให้คางมีรูปร่างผิดปกติได้ ดังนั้นคนไข้ควรเข้ารับการการรักษาช่องปากก่อน แล้วจึงมาทำศัลยกรรมคาง

ขั้นตอนการเสริมคาง ด้วยซิลิโคนแท่ง

  • โดยแพทย์จะเริ่มฉีดยาสลบและยาชา ให้กับคนไข้
  • การเสริมคางนั้นมีอยู่ 2 วิธี คือการผ่าตัดเปิดแผลภายในช่องปาก และบริเวณภายนอกช่องปาก แพทย์จะสอบถามจากตัวคนไข้ว่าต้องการผ่าตัดแบบไหน รวมถึงการให้คำแนะนำคนไข้ว่า ควรผ่าตัดด้วยวิธีไหน ที่จะเหมาะสมกับเรา
  • นำซิลิโคนที่เตรียมไว้ ใส่ในจุดที่ผ่าตัด เพื่อปรับให้เข้ารูปทรงกับใบหน้า
  • แพทย์ทำการเย็บปิดปากแผล
  • จะใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 40 – 90 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคและความชำนาญของแพทย์แต่ละท่านด้วย

การศัลยกรรมเสริมคางนั้น เป็นการศัลยกรรมยอดฮิตอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงให้ความสนใจ เพราะช่วยปรับปรุงรูปร่างใบหน้าให้ได้สัดส่วน ดูมีมิติ ทำให้ใบหน้าดูเรียวยาว มีส่วนช่วยทำให้ใบหน้าดูสวยขึ้นได้ ทำให้รูปหน้าเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างถาวร